19. 1. 2020  17:26 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SZEMANOVÁ, L. -- FERANC, J. Kompozitné materiály na báze PLA/PHB. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Kompozitné materiály na báze PLA/PHB
Anglický názov: Composite materials based on PLA/PHB
Český názov:
Autor: Ing. Lucia Szemanová
Ing. Jozef Feranc, PhD.
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: anorganické plnivá, inorganic fillers, biodegradovateľné polyméry, plánovaný experiment, biodegradable polymers, polyhydroxybutyrate, polyhydroxybutyrát, kyselina polymliečna, design of experiment, polylactic acid
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Lucia Szemanová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)