23. 1. 2020  2:58 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

STROMKO, M. -- HUDEC, I. Kompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami pre tienenie elektromagnetického žiarenia. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Kompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami pre tienenie elektromagnetického žiarenia
Anglický názov: Composite materials with magnetic active fillers with effect of electromagnetic schielding
Český názov:
Autor: Ing. Martin Stromko
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: EMI shielding, Mn-Zn ferit, kompozity, tienenie EMŽ, butadiénakrylonitrilový kaučuk, acrylonitrile butadiene rubber, Mn-Zn ferrite, composites
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Stromko
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)