19. 1. 2020  16:51 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČULENOVÁ, M. -- ŽIARAN, S. -- VARCHULOVÁ - NOVÁKOVÁ, Z. -- GÁLFIOVÁ, P. -- ALEXY, P. -- VAŠKOVÁ, I. -- GÁLISOVÁ, I. -- MEDLENOVÁ, E. -- DANIŠOVÁ, L. Testovanie cytotoxicity a biokompatibility materiálov na báze kyseliny polymliečnej, polyhydroxybutyrátu a škrobu pre aplikáciu v tkanivovom inžinierstve uretry. In Zborník vedeckých prác, Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti, 16.4.2019, Bratislava :. 1. vyd. Bratislava,: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 118--123. ISBN 978-80-223-4712-9.

Originálny názov: Testovanie cytotoxicity a biokompatibility materiálov na báze kyseliny polymliečnej, polyhydroxybutyrátu a škrobu pre aplikáciu v tkanivovom inžinierstve uretry
Anglický názov:
Autor: Martina Čulenová (12%)
prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc. (12%)
Zuzana Varchulová - Nováková (12%)
Paulína Gálfiová (12%)
prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. (12%)
Ing. Ida Vašková, PhD. (11%)
Ing. Ivana Gálisová (11%)
Ing. Elena Medlenová (11%)
Ing. Lucia Danišová (11%)
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Zborník vedeckých prác, Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti, 16.4.2019, Bratislava :
Podnázov:
Od strany: 118
Do strany: 123
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Posledná zmena: 22.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Zborník vedeckých prác, Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti, 16.4.2019, Bratislava :. 1.. vyd. Bratislava,: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. 306 strany. ISBN 978-80-223-4712-9.

Originálny názov: Zborník vedeckých prác, Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti, 16.4.2019, Bratislava :
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-223-4712-9
Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave
Miesto vydania: Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán: 306
Typ rozsahu: strany
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
Posledná zmena: 22.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)