23. 1. 2020  4:06 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

OLŠAVSKÁ, Z. -- JANČOVIČOVÁ, V. Štúdium spektroskopických vlastností historických fotografií. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Štúdium spektroskopických vlastností historických fotografií
Anglický názov: The Study of Spectroscopic Properties of Historical Photography
Český názov:
Autor: Bc. Zuzana Olšavská
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: NIR, historická fotografia, FTIR, identifikácia, historical photography, photographic technique, fotografická technika, identification
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Zuzana Olšavská
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)