20. 1. 2020  19:23 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BALLEK, J. -- FERANC, J. Kompozitné materiály na báze PLA/PHB vhodné pre 3D tlač. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Kompozitné materiály na báze PLA/PHB vhodné pre 3D tlač
Anglický názov: Composite materials based on PLA/PHB suitable for 3D printing
Český názov:
Autor: Bc. Juraj Ballek
Ing. Jozef Feranc, PhD.
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: plnivo, biodegradovateľná polymérna zmes, biodegradable polymer blend, 3D tlač, polyhydroxybutyrate, 3D printing, polyhydroxybutyrát, kyselina polymliečna, filler, polylactic acid
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Juraj Ballek
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)