23. 1. 2020  3:55 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MADLEŇÁKOVÁ, K. -- HÁZ, A. Izolácia extraktívnych látok pomocou superkritickej extrakcie s \(CO_{2}\). Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Izolácia extraktívnych látok pomocou superkritickej extrakcie s \(CO_{2}\)
Anglický názov: Isolation of extractives by supercritical \(CO_{2}\) extraction
Český názov:
Autor: Bc. Klaudia Madleňáková
Ing. Aleš Ház, PhD.
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: spruce bark, superkritická extrakcia s CO2, smreková kôra, extraction, Supercritical extraction with CO2, Stilbény, extractives, extraktívne látky, extrakcia, Stilbenes
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Klaudia Madleňáková
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)