28. 1. 2020  14:34 Alfonz
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MALČEKOVÁ, T. -- HUDEC, I. Modifikácia zmesí elastomérov. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Modifikácia zmesí elastomérov
Anglický názov: Modification of elastomeric compounds
Český názov:
Autor: Bc. Terézia Malčeková
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: zmäkčovadlo, modified elastomeric compounds, sulfur vulcanization, SBR kaučuk, modifikované elastomérne zmesi, sírna vulkanizácia, Vestenamer, plasticizer, SBR rubber
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Terézia Malčeková
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)