23. 1. 2020  3:11 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VANEK, A. -- HUDEC, I. Kompozitné materiály pre tienenie elektromagnetického žiarenia. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Kompozitné materiály pre tienenie elektromagnetického žiarenia
Anglický názov: Composite materials for electromagnetic schielding
Český názov:
Autor: Bc. Andrej Vanek
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: magnetic composites, tienenie, prírodný kaučuk, butadién-styrénový kaučuk, natural rubber, magnetické kompozity, shielding, butadiene-styrene rubber
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Andrej Vanek
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)