23. 1. 2020  3:21 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PRUŽINCOVÁ, L. -- PLAVEC, R. Vplyv kombinácií zmäkčovadiel na vlastnosti zmesí PLA/PHB. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Vplyv kombinácií zmäkčovadiel na vlastnosti zmesí PLA/PHB
Anglický názov: The Influence of Plasticizers Combinations on Properties of PLA/PHB Blends
Český názov:
Autor: Bc. Lucia Pružincová
Ing. Roderik Plavec, PhD.
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: zmäkčovadlo, polyhydroxybutyrate, polyhydroxybutyrát, kyselina polymliečna, plasticizer, polylactic acid
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Lucia Pružincová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)