19. 1. 2020  18:11 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VASEKOVÁ, A. -- VAŠKOVÁ, I. Testovanie vplyvu rôznych koncentrácií zmäkčovadiel na dermálne fibroblasty. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Testovanie vplyvu rôznych koncentrácií zmäkčovadiel na dermálne fibroblasty
Anglický názov: Testing of various concentrations of plasticizers influence on dermal fibroblasts
Český názov:
Autor: Bc. Andrea Vaseková
Ing. Ida Vašková, PhD.
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: zmäkčovadlá, plasticizers, biopolymérne matrice, dermal fibroblasts, tkanivové inžinierstvo, tissue engineering, dermálne fibroblasty, biopolymer scaffolds
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Andrea Vaseková
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)