20. 1. 2020  17:57 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FOGAŠOVÁ, M. -- VAŠKOVÁ, I. Biodegradovateľné polymérne materiály potenciálne využiteľné v tkanivovom inžinierstve. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Biodegradovateľné polymérne materiály potenciálne využiteľné v tkanivovom inžinierstve
Anglický názov: Biodegradable polymer materials potentially utilizable in tissue engineering
Český názov:
Autor: Bc. Mária Fogašová
Ing. Ida Vašková, PhD.
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: tissue engineering, zmäkčovadlá, plasticizers, matrice, scaffolds, polymérne materiály, tkanivové inžinierstvo, polymeric materials
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Mária Fogašová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)