23. 1. 2020  3:57 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ONDRIA, M. -- PLAVEC, R. Zmesi PLA/PHB pre 3D tlač. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Zmesi PLA/PHB pre 3D tlač
Anglický názov: The Blends of PLA/PHB for 3D Printing
Český názov:
Autor: Bc. Matúš Ondria
Ing. Roderik Plavec, PhD.
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: 3D printing, biodegradovateľný polymér, kyselina polymliečna, 3D tlač, biodegradable polymer, polylactic acid
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Matúš Ondria
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)