19. 1. 2020  16:20 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠTEFANKOVÁ, A. -- KRUŽELÁK, J. Peroxidové vulkanizačné systémy aplikované pri sieťovaní kaučukových matríc. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Peroxidové vulkanizačné systémy aplikované pri sieťovaní kaučukových matríc
Anglický názov: Peroxide vulcanization systems applied for cross-linking of rubber matrices
Český názov:
Autor: Bc. Adriana Proksová
doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: butadiénstyrénový kaučuk, kovulkanizačné činidlá, : peroxide vulcanization (curing) systems, vulkanizačné charakteristiky, vulcanization characteristics, styrene-butadiene rubber, physical-mechanical properties, vulcanization co-agents, fyzikálno-mechanické vlastnosti, peroxidové vulkanizačné systémy, sieťová hustota, cross-link density
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Adriana Proksová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)