19. 1. 2020  16:25 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JANČÍKOVÁ, V. -- ČÍŽOVÁ, K. Účinky nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na objekty kultúrneho dedičstva. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Účinky nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na objekty kultúrneho dedičstva
Anglický názov: Effects of Low Temperature Atmospheric Plasma on Objects of Cultural Heritage
Český názov:
Autor: Bc. Veronika Jančíková
Ing. Katarína Čížová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: microorganism contamination, kontaminácia mikroorganizmami, biodegradation, biodegradácia, kolónie tvoriace jednotky, colony forming units
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Veronika Jančíková
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)