20. 1. 2020  17:56 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUČERA, S. -- ŠUTÝ, Š. Acetylácia buničiny-stupeň substitúcie. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Acetylácia buničiny-stupeň substitúcie
Anglický názov: Pulp acetylation - degree of substitution
Český názov:
Autor: Bc. Stanislav Kučera
doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: degree of substitution, acetylácia, buničina, acetylation, stupeň substitúcie, cellulose
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Stanislav Kučera
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)