25. 1. 2020  20:21 Gejza
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

URBANOVÁ, P. -- VIZÁROVÁ, K. Mikrobiologická dekontaminácia originálneho historického pergamenu nízkoteplotnou plazmou. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Mikrobiologická dekontaminácia originálneho historického pergamenu nízkoteplotnou plazmou
Anglický názov: Microbiological decontamination of original historical parchment by low-temperature plasma
Český názov:
Autor: Bc. Petra Urbanová
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: ADRE plazma, ADRE plasma, pergamen, sterilizácia, microbiological contamination, sterilzation, mikrobiologická kontaminácia, parchment
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Petra Urbanová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)