20. 1. 2020  17:55 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KLEMPOVÁ, S. -- VIZÁROVÁ, K. Čistenie modelových vzoriek výtvarných artefaktov nízkoteplotnou plazmou. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Čistenie modelových vzoriek výtvarných artefaktov nízkoteplotnou plazmou
Anglický názov: Cleaning of Model Samples of Artefacts with Low-Temperature Plasma
Český názov:
Autor: Bc. Simona Klempová
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: watercolour, akvarel, paper carrier, pressure sensitive tape, adhézia, papierový nosič, nízkoteplotná atmosférická plazma, adhesion, samolepiaca na tlak citlivá páska, low temperature atmospheric pressure plasma
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Simona Klempová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)