20. 1. 2020  19:15 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŐSZIOVÁ, K. -- JANČOVIČOVÁ, V. Vplyv polutantov na stabilitu želatínovej fotografie. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Vplyv polutantov na stabilitu želatínovej fotografie
Anglický názov: The impact of pollutants on the stability of gelatine photography
Český názov:
Autor: Bc. Katarína Ősziová
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: FTIR, polutanty, coordinates of L*, a*, b*, súradnice L*, a*, b*, density, pollutants, gelatin photography, denzita, želatínová fotografia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Katarína Ősziová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)