20. 1. 2020  19:17 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAZÁNOVÁ, K. -- JANČOVIČOVÁ, V. Mikrobiologická kontaminácia fotografických materiálov. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Mikrobiologická kontaminácia fotografických materiálov
Anglický názov: Microbiological Contamination of Photographic Materials
Český názov:
Autor: Bc. Kristína Kazánová
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: FTIR, low temperature (ADRE) plasma, photographic paper, devitalizing effect, devitalizačný účinok, fotografický papier, vláknité huby, filamentous fungi, nízkoteplotná (ADRE) plazma
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Kristína Kazánová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)