23. 1. 2020  3:02 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GREGOROVÁ, J. -- UJHELYIOVÁ, A. Vlákna z kyseliny polymliečnej farbené špeciálnymi farbivami. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Vlákna z kyseliny polymliečnej farbené špeciálnymi farbivami
Anglický názov: Fibres from PLA dyed special dyestuffs
Český názov:
Autor: Jana Gregorová
doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: zmäkčovadlo, softener, fluorescenčné farbivo, biodegradovateľné polyméry, biodegradable polymers, colouristic properties, vlákna z PLA, PLA, the PLA fibres, fluorescent dye, mechanical and physical properties, koloristické vlastnosti, mechanicko-fyzikálne vlastnosti
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Jana Gregorová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)