19. 1. 2020  16:31 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAVOLKA, J. -- HRICOVÁ, M. Biodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnosti. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Biodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnosti
Anglický názov: Biodegradable fibres - preparation and properties
Český názov:
Autor: Jakub Pavolka
Ing. Marcela Hricová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: mastenec, PLA fibers, physico-mechanical properties, biodegradovateľné polyméry, biodegradable polymers, termo-mechanické vlastnosti, talc, fyzikálno-mechanické vlastnosti, PLA vlákna, thermo-mechanical properties
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Jakub Pavolka
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)