23. 1. 2020  4:22 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LOPATKOVÁ, L. -- VIZÁROVÁ, K. Nové metódy konzervovania drevených objektov dedičstva. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Nové metódy konzervovania drevených objektov dedičstva
Anglický názov: New methods of conservation of wooden heritage objects
Český názov:
Autor: Lenka Lopatková
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: low-temperature atmospheric pressure plasma, drevo, wood, šelak, nízkoteplotná atmosférická plazma, shellac
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Lenka Lopatková
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)