19. 1. 2020  17:15 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DOSOUDIL, R. -- LISÝ, K. -- KRUŽELÁK, J. Permeability, permittivity and em-wave absorption properties of polymer composites filled with MnZn ferrite and carbon black. In CSMAG'19. Bratislava: Slovak Physical Society, 2019, s. 108. ISBN 978-80-89855-07-0.

Originálny názov: Permeability, permittivity and em-wave absorption properties of polymer composites filled with MnZn ferrite and carbon black
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. (80%)
Ing. Kornel Lisý (10%)
doc. Ing. Ján Kruželák, PhD. (10%)
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Ústav elektrotechniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: CSMAG'19
Podnázov:
Od strany: 108
Do strany: 108
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.
Posledná zmena: 13.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

CSMAG'19. Bratislava: Slovak Physical Society, 2019. ISBN 978-80-89855-07-0.

Originálny názov: CSMAG'19
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-89855-07-0
Vydavateľ: Slovak Physical Society
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 13.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)