23. 1. 2020  2:18 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JABLONSKÝ, M. -- ŠIMA, J. Dep eutectic solvents in biomass valorization. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 176 s. ISBN 978-80-227-4911-4.

Originálny názov: Dep eutectic solvents in biomass valorization
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD. (70%)
prof. Ing. Jozef Šima, DrSc. (30%)
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN: 978-80-227-4911-4
Vydavateľ: Spektrum STU
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2019
Počet strán: 176
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Posledná zmena: 13.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)