20. 1. 2020  19:43 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

STRIŽINCOVÁ, P. -- ŠKULCOVÁ, A. -- JABLONSKÝ, M. -- MAJOVÁ, V. Extration of Polyphenolic Compounds from Forest Waste (Spruce Bark) Using Supercritical Extraction and Deep Eutectic Solvents Extraction. In 1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon. Lisabon: The NOVA School of Science and Technology, 2019, s. 45. ISBN 978-989-20-9622-3.

Originálny názov: Extration of Polyphenolic Compounds from Forest Waste (Spruce Bark) Using Supercritical Extraction and Deep Eutectic Solvents Extraction
Slovenský názov:
Autor: Ing. Petra Strižincová (97%)
Ing. Andrea Škulcová, PhD. (1%)
doc. Ing. Michal Jablonský, PhD. (1%)
Ing. Veronika Majová (1%)
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon
Podnázov:
Od strany: 45
Do strany: 45
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Petra Strižincová
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon. Lisabon: The NOVA School of Science and Technology, 2019. ISBN 978-989-20-9622-3.

Originálny názov: 1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-989-20-9622-3
Vydavateľ: The NOVA School of Science and Technology
Miesto vydania: Lisabon
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)