23. 1. 2020  3:51 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BURČOVÁ, Z. -- KREPS, F. -- GRIVNOVÁ, P. -- STRIŽINCOVÁ, P. -- HÁZ, A. -- JABLONSKÝ, M. -- ŠURINA, I. -- SCHMIDT, Š. Spruce Bark as a Source of Antioxidant Active Substances. BioResources, 14. s. 5980--5987.

Originálny názov: Spruce Bark as a Source of Antioxidant Active Substances
Slovenský názov:
Autor: Ing. Zuzana Burčová, PhD. (75%)
doc. Ing. František Kreps, PhD. (10%)
Ing. Petra Grivnová (2%)
Ing. Petra Strižincová (2%)
Ing. Aleš Ház, PhD. (2%)
doc. Ing. Michal Jablonský, PhD. (5%)
Ing. Igor Šurina, PhD. (2%)
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. (2%)
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: BioResources
Číslo zväzku (ročník): 14
Od strany: 5980
Do strany: 5987
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Zuzana Burčová, PhD.
Posledná zmena: 27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

BioResources. 2019.

Originálny názov: BioResources
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)