20. 1. 2020  18:00 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HÁZ, A. -- CHUPÁČOVÁ, N. -- LISÝ, A. -- NADÁNYI, R. -- JABLONSKÝ, M. -- KREPS, F. -- BURČOVÁ, Z. -- ŠURINA, I. Influence of Pd/C, Ru/C and RuPd/C catalysts on lignin analytical pyrolysis connected with GC/MS. In 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4, 18.-21.6.2019, Budapešť. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2019, s. 285--286. ISBN 978-963-454-416-6.

Originálny názov: Influence of Pd/C, Ru/C and RuPd/C catalysts on lignin analytical pyrolysis connected with GC/MS
Slovenský názov:
Autor: Ing. Aleš Ház, PhD. (51%)
Ing. Nikola Chupáčová (1%)
Ing. Anton Lisý (30%)
Bc. Richard Nadányi (1%)
doc. Ing. Michal Jablonský, PhD. (5%)
doc. Ing. František Kreps, PhD. (1%)
Ing. Zuzana Burčová, PhD. (1%)
Ing. Igor Šurina, PhD. (10%)
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4, 18.-21.6.2019, Budapešť
Podnázov:
Od strany: 285
Do strany: 286
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Aleš Ház, PhD.
Posledná zmena: 27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4, 18.-21.6.2019, Budapešť. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2019. ISBN 978-963-454-416-6.

Originálny názov: 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4, 18.-21.6.2019, Budapešť
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-963-454-416-6
Vydavateľ: Akadémiai Kiadó
Miesto vydania: Budapešť
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 12.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)