20. 1. 2020  18:17 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JABLONSKÝ, M. -- JABLONSKÝ, J. -- HÁZ, A. -- KREPS, F. -- BURČOVÁ, Z. Pharmacokinetic Properties of Biomass-extracted Substances Isolated by Green Solvents. BioResources, 14. s. 6294--6303.

Originálny názov: Pharmacokinetic Properties of Biomass-extracted Substances Isolated by Green Solvents
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD. (38%)
Jozef Jablonský (30%)
Ing. Aleš Ház, PhD. (10%)
doc. Ing. František Kreps, PhD. (2%)
Ing. Zuzana Burčová, PhD. (20%)
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: BioResources
Číslo zväzku (ročník): 14
Od strany: 6294
Do strany: 6303
Počet strán: 10
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Posledná zmena: 27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

BioResources. 2019.

Originálny názov: BioResources
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)