19. 1. 2020  17:09 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HÁZ, A. -- JABLONSKÝ, M. -- ŠURINA, I. -- KAČÍK, F. -- BUBENÍKOVÁ, T. -- ĎURKOVIČ, J. Chemical Composition and Thermal Behavior of Kraft Lignins. Forests, 10. s. 401--412.

Originálny názov: Chemical Composition and Thermal Behavior of Kraft Lignins
Slovenský názov:
Autor: Ing. Aleš Ház, PhD. (30%)
doc. Ing. Michal Jablonský, PhD. (10%)
Ing. Igor Šurina, PhD. (20%)
František Kačík (20%)
Tatiana Bubeníková (10%)
Jaroslav Ďurkovič (10%)
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Forests
Číslo zväzku (ročník): 10
Od strany: 401
Do strany: 412
Počet strán: 12
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Aleš Ház, PhD.
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Forests. 2019.

Originálny názov: Forests
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)