23. 1. 2020  3:56 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠKULCOVÁ, A. -- MAJOVÁ, V. -- DUBAJ, T. -- JABLONSKÝ, M. Physical properties and thermal behavior of novel ternary green solvents. Journal of Molecular Liquids, 287. s. 10991.

Originálny názov: Physical properties and thermal behavior of novel ternary green solvents
Slovenský názov:
Autor: Ing. Andrea Škulcová, PhD. (70%)
Ing. Veronika Majová (20%)
Ing. Tibor Dubaj, PhD. (5%)
doc. Ing. Michal Jablonský, PhD. (5%)
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Molecular Liquids
Číslo zväzku (ročník): 287
Od strany: 10991
Do strany: 10991
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Andrea Škulcová, PhD.
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Molecular Liquids.

Originálny názov: Journal of Molecular Liquids
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)