23. 1. 2020  4:13 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VELIČ, A. -- SOLDÁN, M. -- HÁZ, A. -- ŠURINA, I. -- JABLONSKÝ, M. Determination of volatile organic compounds' emissions from wood processing. Wood Research, 64. s. 461--469.

Originálny názov: Determination of volatile organic compounds' emissions from wood processing
Slovenský názov:
Autor: Annamarie Velič (30%)
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. (10%)
Ing. Aleš Ház, PhD. (20%)
Ing. Igor Šurina, PhD. (20%)
doc. Ing. Michal Jablonský, PhD. (20%)
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Wood Research
Číslo zväzku (ročník): 64
Od strany: 461
Do strany: 469
Počet strán: 9
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Wood Research. 2019.

Originálny názov: Wood Research
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)