23. 1. 2020  2:36 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRUŽELÁK, J. -- KVASNIČÁKOVÁ, A. -- DOSOUDIL, R. -- HUDEC, I. Magnetic composites based on NR and strontium ferrite. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 63--69.

Originálny názov: Magnetic composites based on NR and strontium ferrite
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD. (70%)
Ing. Andrea Kvasničáková (10%)
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. (10%)
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. (10%)
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Ústav elektrotechniky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Acta Chimica Slovaca
Číslo zväzku (ročník): 12
Od strany: 63
Do strany: 69
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Acta Chimica Slovaca. 2019.

Originálny názov: Acta Chimica Slovaca
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)