23. 1. 2020  2:43 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZACHARIÁŠOVÁ, B. -- HABEROVÁ, K. -- ORAVEC, M. -- JANČOVIČOVÁ, V. Plasma treatment of gelatin photography. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 27--33.

Originálny názov: Plasma treatment of gelatin photography
Slovenský názov:
Autor: Bc. Blanka Zachariášová (25%)
Ing. Katarína Haberová (25%)
Ing. Michal Oravec, PhD. (25%)
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. (25%)
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Acta Chimica Slovaca
Číslo zväzku (ročník): 12
Od strany: 27
Do strany: 33
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Bc. Blanka Zachariášová
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Acta Chimica Slovaca. 2019.

Originálny názov: Acta Chimica Slovaca
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)