23. 1. 2020  2:53 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRUŽELÁK, J. -- KVASNIČÁKOVÁ, A. -- HUDEC, I. -- DOSOUDIL, R. Rubber composites with incorporated magnetic filler. In Europe Rubber Industry Forum, All About Rubber Compounding, 7.-9.5.2019, Viedeň, Rakúsko. 1. vyd. Viedeň,: TechnoBiz Communications, 2019, s. 1.

Originálny názov: Rubber composites with incorporated magnetic filler
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD. (70%)
Ing. Andrea Kvasničáková (10%)
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. (10%)
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. (10%)
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Ústav elektrotechniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Europe Rubber Industry Forum, All About Rubber Compounding, 7.-9.5.2019, Viedeň, Rakúsko
Podnázov:
Od strany: 1
Do strany: 1
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Europe Rubber Industry Forum, All About Rubber Compounding, 7.-9.5.2019, Viedeň, Rakúsko. 1.. vyd. Viedeň,: TechnoBiz Communications, 2019.

Originálny názov: Europe Rubber Industry Forum, All About Rubber Compounding, 7.-9.5.2019, Viedeň, Rakúsko
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: TechnoBiz Communications
Miesto vydania: Viedeň,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)