19. 1. 2020  16:44 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HRABOVSKÁ, V. -- HRICOVÁ, M. -- UJHELYIOVÁ, A. Application of photochromic pigment in mass dyed polypropylene fibres intended for intelligent textiles. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 82--90.

Originálny názov: Application of photochromic pigment in mass dyed polypropylene fibres intended for intelligent textiles
Slovenský názov:
Autor: Ing. Veronika Hrabovská, PhD. (50%)
Ing. Marcela Hricová, PhD. (40%)
doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD. (10%)
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Acta Chimica Slovaca
Číslo zväzku (ročník): 12
Od strany: 82
Do strany: 90
Počet strán: 9
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Veronika Hrabovská, PhD.
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Acta Chimica Slovaca. 2019.

Originálny názov: Acta Chimica Slovaca
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)