19. 1. 2020  17:16 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HALAJ, M. -- CAPEK, P. Biopolyméry mikrorias, štruktúra a vlastností. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov: Biopolyméry mikrorias, štruktúra a vlastností
Anglický názov: Biopolymers of microalgae, structure and properties
Český názov:
Autor: Ing. Michal Halaj, PhD.
Mgr. Peter Capek, PhD.
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Zelené mikroriasy, Biologická aktivita, Skríning, Extracelulárne biopolyméry, Biological Activity, Screening, Extracellular Biopolymers, Green Microalgae
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Michal Halaj, PhD.
Posledná zmena: 24.08.2019 22:21 (Import dát z knižnice)