20. 1. 2020  18:30 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

IVANIČ, F. -- CHODÁK, I. Optimalizácia termoplastického škrobu pre aplikácie v polymérnych zmesiach. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov: Optimalizácia termoplastického škrobu pre aplikácie v polymérnych zmesiach
Anglický názov: Optimization of thermoplastic starch for applications in polymer blends
Český názov:
Autor: Ing. František Ivanič, PhD.
prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: močovina, mechanical properties, glycerol, plastifikátor, starch, mechanické vlastnosti, glycerín, urea, plasticizer, škrob, plasticization, plastifikácia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. František Ivanič, PhD.
Posledná zmena: 24.08.2019 22:21 (Import dát z knižnice)