20. 1. 2020  18:01 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PERĎOCHOVÁ, D. -- ALEXY, P. Zmesi biodegradovateľných polymérov na báze obnoviteľných zdrojov. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov: Zmesi biodegradovateľných polymérov na báze obnoviteľných zdrojov
Anglický názov: Biodegradable polymer blends based on renewable resources
Český názov:
Autor: Ing. Dagmara Perďochová, PhD.
prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kryštalizácia, nucleating agent, polyhydroxybutyrate, PLA, polyhydroxybutyrát, vstrekovanie, kyselina polymliečna, nukleačné činidlo, PHB, injection moulding, crystallization, polylactic acid
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Dagmara Perďochová, PhD.
Posledná zmena: 24.08.2019 22:21 (Import dát z knižnice)