19. 1. 2020  17:53 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HRABOVSKÁ, V. -- UJHELYIOVÁ, A. Štúdium štruktúry a vlastností vlákien z biodegradovateľných polymérov. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov: Štúdium štruktúry a vlastností vlákien z biodegradovateľných polymérov
Anglický názov: Study of structure and properties of fibres from biodegradable polymers
Český názov:
Autor: Ing. Veronika Hrabovská, PhD.
doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: zmäkčovadlá, plasticizers, fluorescenčný pigment, fluorescent pigment, halloyzit, biodegradovateľné polyméry, biodegradable polymers, halloyzite, kyselina polymliečna, polylactic acid
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Veronika Hrabovská, PhD.
Posledná zmena: 24.08.2019 22:21 (Import dát z knižnice)