17. 2. 2020  5:11 Miloslava
Akademický informační systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BUGÁROVÁ, N. -- OMASTOVÁ, M. Funkcionalizovaná grafén oxidová nanoplatforma na detekciu rakoviny. Disertační práce. 2019.

Originální název: Funkcionalizovaná grafén oxidová nanoplatforma na detekciu rakoviny
Anglický název: Functionalized graphene oxide nanoplatform for cancer detection
Český název:
Autor: Ing. Nikola Bugárová, PhD.
Ing. Mária Omastová, DrSc.
Pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Disertační práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: magnetic nanoparticles, nanonosič, modifikácie, graphene oxide, grafén oxid, modification, nanocarrier, protilátky, antibodies, magnetické nanočastice
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Nikola Bugárová, PhD.
Poslední změna: 24.08.2019 22:21 (Import dat z knihovny)