20. 1. 2020  19:13 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BUGÁROVÁ, N. -- OMASTOVÁ, M. Funkcionalizovaná grafén oxidová nanoplatforma na detekciu rakoviny. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov: Funkcionalizovaná grafén oxidová nanoplatforma na detekciu rakoviny
Anglický názov: Functionalized graphene oxide nanoplatform for cancer detection
Český názov:
Autor: Ing. Nikola Bugárová, PhD.
Ing. Mária Omastová, DrSc.
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: magnetic nanoparticles, nanonosič, modifikácie, graphene oxide, grafén oxid, modification, nanocarrier, protilátky, antibodies, magnetické nanočastice
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Nikola Bugárová, PhD.
Posledná zmena: 24.08.2019 22:21 (Import dát z knižnice)