19. 1. 2020  16:49 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRUŽELÁK, J. -- LOPATKOVÁ, M. -- DOSOUDIL, R. -- HUDEC, I. Barium and strontium ferrite-filled composites based on NBR and SBR. Journal of Elastomers and Plastics, 51. s. 421--439.

Originálny názov: Barium and strontium ferrite-filled composites based on NBR and SBR
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD. (70%)
Ing. Martina Lopatková (10%)
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. (10%)
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. (10%)
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Ústav elektrotechniky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Elastomers and Plastics
Číslo zväzku (ročník): 51
Od strany: 421
Do strany: 439
Počet strán: 19
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Posledná zmena: 31.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Elastomers and Plastics.

Originálny názov: Journal of Elastomers and Plastics
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 31.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)