20. 1. 2020  19:42 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GABRIŠ, Ľ. -- HALANDA, J. -- MIKULA, M. -- HÍVEŠ, J. -- NOGA, P. Pattern formation on metallic surfaces induced by plasma immersion ion implantation. In 21st International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams. Tomsk: Tomsk Polytechnic University, 2019, s. 51.

Originálny názov: Pattern formation on metallic surfaces induced by plasma immersion ion implantation
Slovenský názov:
Autor: Ing. Ľubomír Gabriš (50%)
Mgr. Juraj Halanda (30%)
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. (5%)
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (5%)
Ing. Pavol Noga, PhD. (10%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Ústav výskumu progresívnych technológií
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 21st International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams
Podnázov:
Od strany: 51
Do strany: 51
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Ľubomír Gabriš
Posledná zmena: 14.09.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

21st International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams. Tomsk: Tomsk Polytechnic University, 2019.

Originálny názov: 21st International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Tomsk Polytechnic University
Miesto vydania: Tomsk
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 14.09.2019 22:25 (Import dát z knižnice)