23. 1. 2020  2:47 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ALEXY, P. -- FERANC, J. -- OMANÍKOVÁ, L. -- PLAVEC, R. Plasty v životnom prostredí. In Chémia, biológia a životné prostredie. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 13--23. ISBN 978-80-8208-016-5.

Originálny názov: Plasty v životnom prostredí
Anglický názov:
Autor: prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. (25%)
Ing. Jozef Feranc, PhD. (25%)
Ing. Leona Omaníková, PhD. (25%)
Ing. Roderik Plavec, PhD. (25%)
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Chémia, biológia a životné prostredie
Podnázov:
Od strany: 13
Do strany: 23
Počet strán: 11
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Chémia, biológia a životné prostredie. Bratislava,: FCHPT STU, 2019. ISBN 978-80-8208-016-5.

Originálny názov: Chémia, biológia a životné prostredie
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-8208-016-5
Vydavateľ: FCHPT STU
Miesto vydania: Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)