19. 1. 2020  17:25 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JABLONSKÝ, M. -- HÁZ, A. -- MAJOVÁ, V. Assessing the opportunities for applying deep eutectic solvents for fractionation of beech wood and wheat straw. Cellulose, 26. s. 13--14.

Originálny názov: Assessing the opportunities for applying deep eutectic solvents for fractionation of beech wood and wheat straw
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD. (60%)
Ing. Aleš Ház, PhD. (30%)
Ing. Veronika Majová (10%)
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Cellulose
Číslo zväzku (ročník): 26
Od strany: 13
Do strany: 14
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Cellulose.

Originálny názov: Cellulose
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)