23. 1. 2020  3:52 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VIZÁROVÁ, K. -- JABLONSKÝ, M. -- TIŇO, R. -- KRÁLIK, M. -- GAŠPAROVIČOVÁ, D. -- HORVÁTH, B. Catalytic features of aging and preservation of cellulosic materials. In EuropaCat 2019 - 14th European Congress on Catalysis "Catalysis without Borders", 18.-23.8.2019, 18.-23.8.2019, Aachen, Nemecko: Book of Abstracts elektronický zdroj. 1. vyd. Frankfurt am Main, Nemecko,: DECHEMA, 2019.

Originálny názov: Catalytic features of aging and preservation of cellulosic materials
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (17%)
doc. Ing. Michal Jablonský, PhD. (17%)
doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. (17%)
doc. Ing. Milan Králik, PhD. (17%)
Ing. Dana Gašparovičová, PhD. (16%)
Ing. Blažej Horváth, PhD. (16%)
Pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: EuropaCat 2019 - 14th European Congress on Catalysis "Catalysis without Borders", 18.-23.8.2019, 18.-23.8.2019, Aachen, Nemecko: Book of Abstracts elektronický zdroj,
Podnázov:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

EuropaCat 2019 - 14th European Congress on Catalysis "Catalysis without Borders", 18.-23.8.2019, 18.-23.8.2019, Aachen, Nemecko: Book of Abstracts elektronický zdroj. 1.. vyd. Frankfurt am Main, Nemecko,: DECHEMA, 2019.

Originálny názov: EuropaCat 2019 - 14th European Congress on Catalysis "Catalysis without Borders", 18.-23.8.2019, 18.-23.8.2019, Aachen, Nemecko: Book of Abstracts elektronický zdroj,
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: DECHEMA
Miesto vydania: Frankfurt am Main, Nemecko,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)