20. 1. 2020  18:57 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

OLEJNÍKOVÁ, P. -- KHUNOVÁ, V. -- ŠPITÁLSKY, Z. -- KOVÁČOVÁ, M. -- BERKEŠ, D. -- GHOSAL, K. Antibacterial biocompatible electrospun nanofibres based on PCL and erythromycine functionalized halloysite nanotubes. In Brightlands Rolduc Polymer Conference, Innovative Polymer Materials for Future Health, 9.-11.9.2019, Kerkrade, Holandsko. Kerkrade, Holandsko,: Brightlands Chemelot Campus, 2019, s. 59.

Originálny názov: Antibacterial biocompatible electrospun nanofibres based on PCL and erythromycine functionalized halloysite nanotubes
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (25%)
doc. Ing. Viera Khunová, PhD. (25%)
Zdenko Špitálsky (10%)
Bc. Mária Kováčová, BS (15%)
doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc. (10%)
Kajal Ghosal (15%)
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Oddelenie organickej chémie
Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Brightlands Rolduc Polymer Conference, Innovative Polymer Materials for Future Health, 9.-11.9.2019, Kerkrade, Holandsko
Podnázov:
Od strany: 59
Do strany: 59
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Posledná zmena: 28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Brightlands Rolduc Polymer Conference, Innovative Polymer Materials for Future Health, 9.-11.9.2019, Kerkrade, Holandsko. Kerkrade, Holandsko,: Brightlands Chemelot Campus, 2019.

Originálny názov: Brightlands Rolduc Polymer Conference, Innovative Polymer Materials for Future Health, 9.-11.9.2019, Kerkrade, Holandsko
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Brightlands Chemelot Campus
Miesto vydania: Kerkrade, Holandsko,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)