23. 1. 2020  2:15 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HVOJNIK, M. -- POPOVIČOVÁ, A M. -- PAVLIČKOVÁ, M. -- HATALA, M. -- GEMEINER, P. -- MIKULA, M. Príprava blokačných vrstiev z nano-oxidov a ich využitie v perovskitových solárnych článkoch so zadnou uhlíkovou elektródou. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 157--158.

Originálny názov: Príprava blokačných vrstiev z nano-oxidov a ich využitie v perovskitových solárnych článkoch so zadnou uhlíkovou elektródou
Anglický názov:
Autor: Ing. Matej Hvojnik (70%)
Ing. Anna Mária Popovičová (10%)
Ing. Michaela Pavličková (5%)
Ing. Michal Hatala, PhD. (5%)
Ing. Pavol Gemeiner, PhD. (5%)
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. (5%)
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec
Podnázov:
Od strany: 157
Do strany: 158
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Matej Hvojnik
Posledná zmena: 05.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019.

Originálny názov: ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 28.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)