19. 1. 2020  17:08 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HATALA, M. -- GEMEINER, P. -- PAVLIČKOVÁ, M. -- PARRÁKOVÁ, L. -- LORENCOVÁ, L. -- HÁZ, A. -- TKÁČ, J. -- MIKULA, M. Tlačené uhlíkové elektródy pre biosenzoriku a hybridnú fotovoltiku. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 156.

Originálny názov: Tlačené uhlíkové elektródy pre biosenzoriku a hybridnú fotovoltiku
Anglický názov:
Autor: Ing. Michal Hatala, PhD. (30%)
Ing. Pavol Gemeiner, PhD. (20%)
Ing. Michaela Pavličková (10%)
Ing. Lucia Parráková (10%)
Lenka Lorencová (10%)
Ing. Aleš Ház, PhD. (10%)
Ján Tkáč (5%)
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. (5%)
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec
Podnázov:
Od strany: 156
Do strany: 156
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Michal Hatala, PhD.
Posledná zmena: 05.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019.

Originálny názov: ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 28.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)