19. 1. 2020  17:09 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RANDOVÁ, K. -- VETEŠKA, P. -- HAJDÚCHOVÁ, Z. -- FERANC, J. -- TOMANOVÁ, K. -- PLAVEC, R. -- BAČA, Ľ. -- JANEK, M. Development of composite filaments for fused deposition modeling of oxide ceramics. In XVI ECERS Conference, 16.-20.6.2019, Torino. Torino, Italy,: Politecnico di Torino, 2019, s. 258.

Originálny názov: Development of composite filaments for fused deposition modeling of oxide ceramics
Slovenský názov:
Autor: Ing. Kristína Randová (16%)
Ing. Peter Veteška, PhD. (12%)
Ing. Zora Hajdúchová, PhD. (12%)
Ing. Jozef Feranc, PhD. (12%)
Ing. Katarína Tomanová, PhD. (12%)
Ing. Roderik Plavec, PhD. (12%)
Ing. Ľuboš Bača, PhD. (12%)
doc. Ing. Marián Janek, PhD. (12%)
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Oddelenie spracovania polymérov (detaš. pracovisko)
Oddelenie anorganických materiálov
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: XVI ECERS Conference, 16.-20.6.2019, Torino
Podnázov:
Od strany: 258
Do strany: 258
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Kristína Randová
Posledná zmena: 12.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

XVI ECERS Conference, 16.-20.6.2019, Torino. Torino, Italy,: Politecnico di Torino, 2019.

Originálny názov: XVI ECERS Conference, 16.-20.6.2019, Torino
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Politecnico di Torino
Miesto vydania: Torino, Italy,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)